Representantforslag om forbud mot innførsel og omsetning av pels i næringsøyemed

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Alfred Jens Bjørlo, Guri Melby, Ingvild Wetrhus Thorsvik Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 21.02.2023 Innst. 205 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Venstre om forbud mot innførsel og omsetning av pels i næringsøyemed, jf. Innst. 205 S (2022-2023). Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.02.2023

   Debattert i Stortinget 23.03.2023
   Votert i Stortinget 28.03.2023