Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag om forbud mot innførsel og omsetning av pels i næringsøyemed

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 21. februar 2023

Willfred Nordlund

Lene Westgaard-Halle

leder

ordfører