Representantforslag om strakstiltak mot forskjellskrisa

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Marie Sneve Martinussen, Mímir Kristjánsson, Seher Aydar Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (R) Innstilling avgitt 14.03.2023 Innst. 233 S (2022-2023)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 14.03.2023