Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om strakstiltak mot forskjellskrisa

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 14. mars 2023

Kirsti Bergstø

Gisle Meininger Saudland

leder

ordfører