Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Representantforslag om en uavhengig granskning av Fosen-saken

Dokument 8:115 S (2023-2024), Innst. 433 S (2023-2024)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hilde Marie Gaebpie Danielsen, Kirsti BergstøSaken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteenForslag fra (SV)Innstilling avgitt 11.06.2024Innst. 433 S (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om en uavhengig granskning av Fosen-saken. Stortinget vedtok å be regjeringen ta lærdom av Fosen-saken. Bedre kunnskap om vindkraftens påvirkning på reindrift, styrket kompetanse på ivaretakelse av reindrift som samisk kulturbærer i kommunal, regional og statlig forvaltning om mulige tiltak som tilrettelegger for raskere avklaring av rettslig prøving av gyldighetsspørsmål, bør vektlegges. Regjeringen bes redegjøre for Stortinget om framdrift i arbeidet på egnet vis i løpet av høsten 2024.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 11.06.2024

  Debattert i Stortinget 19.06.2024
  Votert i Stortinget 19.06.2024