Voteringsoversikt for sak:

Trontale
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (05.10.2011 Kl. 00:41:53)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (05.10.2011 Kl. 00:42:15)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (05.10.2011 Kl. 00:42:37)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (05.10.2011 Kl. 00:43:02)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (05.10.2011 Kl. 00:43:28)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (05.10.2011 Kl. 00:43:51)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (05.10.2011 Kl. 00:44:09)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 8. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak og henstillinger