Voteringsoversikt for sak:

Trontale
Til sakssiden

Voteringsresultater

  1. 1 Votering

    (05.10.2011 Kl. 00:41:53)
    Mot

    Det ble votert over:

    Forslag nr. 1 på vegne av V.

    Votering fordelt på:

  2. 2 Votering

    (05.10.2011 Kl. 00:42:15)
    Mot

    Det ble votert over:

    Forslag nr. 2 på vegne av V.

    Votering fordelt på:

  3. 3 Votering

    (05.10.2011 Kl. 00:42:37)
    Mot

    Det ble votert over:

    Forslag nr. 3 - 6 og 8 på vegne av FrP.

    Votering fordelt på:

  4. 4 Votering

    (05.10.2011 Kl. 00:43:02)
    Mot

    Det ble votert over:

    Forslag nr. 7 på vegne av FrP.

    Votering fordelt på:

  5. 5 Votering

    (05.10.2011 Kl. 00:43:28)
    Mot

    Det ble votert over:

    Forslag nr. 9 og 11 på vegne av KrF.

    Votering fordelt på:

  6. 6 Votering

    (05.10.2011 Kl. 00:43:51)
    Mot

    Det ble votert over:

    Forslag nr. 10 på vegne av KrF.

    Votering fordelt på:

  7. 7 Votering

    (05.10.2011 Kl. 00:44:09)

    Fordeling

    Enstemmig vedtatt

  8. Status

    Behandling og vedtak

    Saken er ferdigbehandlet

    Vedtak og henstillinger