Voteringsoversikt for sak:

Grunnlovsforslag, vedtatt til fremsettelse av Anders Anundsen, Per-Kristian Foss og Michael Tetzschner om språklig fornyelse av Grunnloven
Til sakssiden

Voteringsresultater