Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å inkludere kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i straffelovbestemmelsene om diskriminering og hatkriminalitet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (07.05.2018 Kl. 19:57:44)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av MDG.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (07.05.2018 Kl. 19:58:24)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Vedtatt mot 3 stemmer

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om å inkludere kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i straffelovbestemmelsene om diskriminering. Stortinget vedtok å be regjeringen fremme forslag om å utvide straffelovens bestemmelser om hatefulle ytringer, hatkriminalitet og diskriminering slik at de også omfatter hatefulle ytringer som fremsettes, eller diskriminering som utøves på grunn av en persons kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger