Voteringsoversikt for sak:

Endringar i opplæringslova, friskolelova og folkehøgskolelova (plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til fleirfagleg samarbeid m.m.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (24.05.2018 Kl. 19:35:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (24.05.2018 Kl. 19:36:00)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (24.05.2018 Kl. 19:36:13)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 4 Votering

  (24.05.2018 Kl. 19:36:18)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringar i opplæringslova og friskolelova. Endringane inneber at skolen har ei plikt til å gi tilbod om intensiv opplæring til elevar på 1.-4. trinn som står i fare for å bli hengande etter i lesing, skriving eller rekning. Vidare lovfestas en plikt for skolen til å samarbeide med kommunale tenestetilbydarar om fleirfagleg vurdering og oppfølging av elevar med særskilde vanskar. Det er òg vedtatt ei lovendring som legg til rette for ei ny ordning som er kalla Fagbrev på jobb. Det er vedtatt ei endring i folkehøgskoleloven slik at loven òg gjeld for Svalbard.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet