Voteringsoversikt for sak:

Lov om endringer i riksrevisjonsloven og EOS-kontrolloven
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (07.05.2020 Kl. 15:42:37)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (07.05.2020 Kl. 15:42:44)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt lov om endringer i riksrevisjonsloven og EOS-kontrolloven på bakgrunn av innstilling fra Stortingets presidentskap. Endringene gjelder sikkerhetslovens anvendelse for Riksrevisjonen og EOS-utvalget. Sikkerhetslovens bestemmelser skal i hovedsak gjelde for Riksrevisjonen og EOS-utvalget, men det er fastsatt enkelte unntak og tilpasninger med bakgrunn i konstitusjonelle og andre særlige hensyn.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet