Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om eit styrka lovverk for å sikra norsk eigarskap til skogen
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (02.02.2021 Kl. 15:04:56)

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (02.02.2021 Kl. 15:04:56)

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra SP om et styrka lovverk for å sikra norsk eigarskap til skogen. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger