Voteringsoversikt for sak:

Likeverdsreformen - et samfunn med bruk for alle
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (02.06.2021 Kl. 15:20:55)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (02.06.2021 Kl. 15:21:11)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (02.06.2021 Kl. 15:21:30)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall I.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (02.06.2021 Kl. 15:22:14)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall II.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om Likeverdsreformen. Reformen skal bidra til å gjøre livet enklere for familier som har eller som venter barn med behov for sammensatte tjenester. Målet er at barn og familier med barn som har behov for sammensatte tjenester, skal oppleve et samfunn som stiller opp, og som gir alle mulighet til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse. Det er parallelt vedtatt endringer i en rekke velferdstjenestelover.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger