Voteringsoversikt for sak:

Midlertidige endringer i smittevernloven mv. (koronasertifikat) (Lov-delen)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (07.06.2021 Kl. 15:03:05)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 og 3 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (07.06.2021 Kl. 15:03:23)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (07.06.2021 Kl. 15:03:42)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (07.06.2021 Kl. 15:04:08)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav A romertall I, III

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (07.06.2021 Kl. 15:04:34)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav A Romertall II

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. 6 Votering

  (07.06.2021 Kl. 15:05:31)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (07.06.2021 Kl. 15:05:55)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B.

  Votering fordelt på:

 8. Status

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen