Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016

Dokument 3:2 (2017-2018), Innst. 141 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra RiksrevisjonenSaken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteenInnstilling avgitt 27.02.2018Innst. 141 S (2017-2018)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016. Komiteen støtter i sin innstilling Riksrevisjonens anbefalinger for å bidra til at ressursene som går til sykehusene brukes mer effektivt og oppfordringen til Helse- og omsorgsdepartementet om å sørge for en mer ensartet og troverdig ventetidsstatistikk. Komiteen mener som Riksrevisjonen at det er kritikkverdig at en så liten andel ansatte med meldepliktige bierverv på helseområdet har rapportert om dette. Komiteen er videre bekymret for om Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene har nok oppmerksomhet inn i arbeidet med informasjonssikkerhet og ber departementet prioritere dette saksfeltet høyt fremover. Komiteen ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til en revisjon av vinmonopolloven for å sikre at Vinmonopolet styres i tråd med prinsippene for god eierstyring.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 27.02.2018

  Behandlet i Stortinget: 22.03.2018