Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 20 av 1576)
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 12 (2020-2021)

  Datert: 24.09.2020

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 20.10.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om grep for at byggenæringen skal få fremtidsrettede rammevilkår som vil redusere klimaavtrykket, øke produktiviteten og gi større rom for innovasjon
 • Interpellasjon fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 11 (2020-2021)

  Datert: 22.09.2020

  Besvart: 13.10.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Om at barnehageeiere henter millioner ut og vekk fra den offentlig finansierte barnehagesektoren, og om status for regjeringas arbeid med endringer i barnehageloven
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 10 (2020-2021)

  Datert: 21.09.2020

  Besvart: 13.10.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om Direktoratet for e-helse sin bruk av konsulentar frå PwC i samband med ny journal- og samhandlingsløysing for helsetenesta (Akson), og om ei ekstern gransking av direktoratets roller og praksis i saka
 • Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 9 (2020-2021)

  Datert: 18.09.2020

  Besvart: 13.10.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om videreutvikling av fritt behandlingsvalg, slik at enda flere pasienter kan dra nytte av ordningen, uavhengig av koronapandemien
 • Interpellasjon fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Interpellasjon nr. 8 (2020-2021)

  Datert: 16.09.2020

  Besvart: 20.10.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om statens rolle som samfunnsutvikler når et område skal utvikles til et godt sted å bo, med henvisning til sammenheng mellom ledighet, levekår, boligsosiale problemer og å kunne eie egen bolig
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Interpellasjon nr. 7 (2020-2021)

  Datert: 06.09.2020

  Besvart: 15.10.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Om å få evaluert omorganiseringen av Kunsthøgskolen i Oslo, med henvisning bl.a. til debatten om ideologisering av innholdet i deler av høgskolens tilbud
 • Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 6 (2020-2021)

  Datert: 17.07.2020

  Besvart: 22.10.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om at uvedkommende har heist banner med hakekors på eiendommen til Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, og om å bidra til at slike handlinger gjøres ulovlige og dermed straffbare
 • Interpellasjon fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 5 (2020-2021)

  Datert: 20.06.2020

  Besvart: 20.10.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om å bidra til at rovviltnemndenes forvaltningsplaner ikke overprøves av staten, med henvisning til at lokal kunnskap blir usynliggjort i nasjonale beslutninger
 • Interpellasjon fra Tina Shagufta Munir Kornmo (V) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 4 (2020-2021)

  Datert: 11.06.2020

  Fremsatt av: Trine Skei Grande (V)

  Besvart: 22.10.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Om at både det lokale selvstyret og menneskerettighetene kan bli begrenset i Hongkong etter Kinas innføring av en ny sikkerhetslov, og om regjeringens arbeid i den sammenhengen
 • Interpellasjon fra Tina Shagufta Munir Kornmo (V) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 3 (2020-2021)

  Datert: 02.06.2020

  Fremsatt av: Trine Skei Grande (V)

  Besvart: 13.10.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Om at innvandrer- og minoritetsmiljøene ikke var godt nok informert i den tidlige perioden av covid-19-pandemien, og hvordan regjeringen kan nå bedre ut med slik viktig informasjon
 • Interpellasjon fra Marianne Synnes Emblemsvåg (H) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 2 (2020-2021)

  Datert: 30.04.2020

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Besvart: 20.10.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  Om å vurdere å la Norge bidra i utvikllingen av thoriumkjernekraft, bl.a. med henvisning til at Norge har noen av de største thoriumforekomstene i verden
 • Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 1 (2020-2021)

  Datert: 11.03.2020

  Besvart: 22.10.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Om den menneskerettslige situasjonen i verden og hvordan norske myndigheter i sin utenrikspolitikk arbeider for at menneskerettslige forpliktelser overholdes
 • Interpellasjon fra Camilla Strandskog (H) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 42 (2019-2020)

  Datert: 24.02.2020

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Om hva som vil bli gjort for at personer med hiv blir møtt med et likeverdig tilbud i helsetjenesten, og at helsepersonell har tilstrekkelig kompetanse og kunnskap om hivsmitte
 • Interpellasjon fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 41 (2019-2020)

  Datert: 19.02.2020

  Besvart: 23.04.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  Om forventede framtidige inntekter fra norsk olje- og gasseksport, sett i lys av EUs nye energi- og klimapolitikk med redusert import av fossil gass
 • Interpellasjon fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 40 (2019-2020)

  Datert: 13.02.2020

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Stortinget har vedtatt å overføre ansvaret for de statlige fiskerihavnene til fylkeskommunene fra 1. januar 2020. Det betyr at Kystverket, hvor dette ansvaret lå tidligere, stoppet planleggingen av nye fiskerihavner for flere år siden. Finnmark og Troms, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner har meddelt Samferdselsdepartementet at de ikke ønsker å overta dette ansvaret, og de har foreløpig ikke skrevet under avtalen med staten om å overta ansvaret for fiskerihavnene. En av begrunnelsene er mangelen på finansiering av dette nye ansvarsfeltet. Det betyr at det er en uavklart og uakseptabel situasjon knyttet til fiskerihavneutbygging fra Møre og Romsdal og nordover. Hvordan vil viktig havneinfrastruktur heretter bli ivaretatt i Nasjonal transportplan, hva vil statsråden gjøre for at hele landet skal få en lik forvaltning av fiskerihavnene, og hvordan vil han sikre at fiskerihavnene som fylkeskommunene overtar, har tilstrekkelig finansiering?
 • Interpellasjon fra Else-May Norderhus (A) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 39 (2019-2020)

  Datert: 12.02.2020

  Besvart: 03.03.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om at regjeringen så langt ikke har greid å komme fram til en løsning for industrien hva gjelder nytt deponi for uorganisk farlig avfall i Norge
 • Interpellasjon fra Siv Mossleth (Sp) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 38 (2019-2020)

  Datert: 11.02.2020

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Reiselivet opplever en stor vekst, og det jobbes med å øke også vinterturismen. Flere aktører skaper produkter og opplevelser som tiltrekker seg både norske og utenlandske turister. Dette medfører flere arbeidsplasser som gir skatteinntekter til kommunene, og for enkelte kommuner bidrar dette til at små lokalsamfunn overlever. Med sine arbeidsplasser og sin lokalkunnskap og kulturformidling er reiselivet distriktspolitikk på sitt beste. Veksten i reiselivet i Nord-Norge er en motvekt til den økende sentraliseringen de siste årene, og nå er det viktig å sørge for at rammebetingelsene for reiselivet ikke blir verre i de kommende årene. Erna Solbergs regjering har allerede økt momsen på overnatting to ganger, fra 8 til 12 prosent, de siste seks årene. Reiselivet frykter en ytterligere momsøkning som kommer til å ramme reiselivsbedriftene som advarer mot konkurser og tap av arbeidsplasser. Vil statsråden ta reiselivsnæringas bekymring på alvor og sette ned momssatsene på både persontransport og overnatting, og hvilke andre tiltak ser statsråden som mulige for å fremme reiselivsnæringa i distriktene?
 • Interpellasjon fra Himanshu Gulati (FrP) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 37 (2019-2020)

  Datert: 05.02.2020

  Besvart: 25.02.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Om hvordan barn og unge som er blitt sendt til utlandet mot sin vilje, blir møtt når de tar kontakt med norske ambassader for hjelp med å komme seg hjem
 • Interpellasjon fra Himanshu Gulati (FrP) til utviklingsministeren

  Interpellasjon nr. 36 (2019-2020)

  Datert: 05.02.2020

  Besvart: 03.03.2020 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

  Om hvordan myndighetene sørger for at organisasjoner som mottar norske bistandsmidler, ikke kanaliserer dem til organisasjoner som virker mot norsk utenrikspolitikk, og som selv er diskvalifisert fra å motta norsk bistand
 • Interpellasjon fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 35 (2019-2020)

  Datert: 01.02.2020

  Besvart: 10.03.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om å vurdere skaleringen av nye riksveiprosjekter, i lys av konklusjoner i utredninger fra Statens vegvesen og viktige miljøhensyn