Interpellasjon fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

Interpellasjon nr. 3 (2006-2007)
Om risikoen for at embetsverk og byråkrati kan ta seg til rette på tvers av gjeldende politikk, uten at dette får konsekvenser i form av egnede sanksjoner
Datert: 23.05.2006
Rette vedkommende: Fornyings- og administrasjonsministeren
Besvart: 18.10.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): Norge har lang praksis for at det ved regjeringsskifter kun foretas et skifte av den politiske ledelse ved de ulike departementer, mens all øvrig forvaltningsledelse forblir uendret. Vi må selvsagt forvente et profesjonelt embetsverk og byråkrati, som til enhver tid forholder seg til gjeldende politiske vedtak. UDI-skandalen er et eksempel på det motsatte, og vi har ingen garanti for at dette er et enestående tilfelle. Det er et demokratisk problem hvis befolkningen risikerer at offentlige tjenestemenn kan ta seg til rette på tvers av gjeldende politikk, uten at dette får konsekvenser i form av egnede sanksjoner. Straffeloven §§ 324 og 325 regulerer forsømmelser i offentlig tjeneste, men kommer svært sjelden til anvendelse.

Hva vil statsråden gjøre for å styrke demokratiet på dette området?

Les hele debatten