Interpellasjon fra Gerd Janne Kristoffersen (A) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 7 (2006-2007)
Om å få fortgang i likestillingsarbeidet i universitets- og høgskoleverdenen
Datert: 16.06.2006
Besvart: 10.10.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Gerd Janne Kristoffersen (A)

Spørsmål

Gerd Janne Kristoffersen (A): Menn utgjør i dag ca 83 pst. av alle professorer. Situasjonen var lik i 2003. Rekruttering av kvinner i ledende stillinger i universitets- og høyskoleverdenen representerer en stor utfordring, og dette arbeidet bør intensiveres. Mangelen på likestilling i akademia får konsekvenser både for forskning, undervisning, deltakelse i komiteer, og for internasjonalt samarbeid. Det er et demokratisk problem for prioritering og setting av dagsorden innen forskningen, og for rekruttering av studenter. Utdanningsinstitusjonene har i tillegg til myndighetene et stort ansvar for å rette opp skjevhetene.

Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i likestillingsarbeidet og rette opp skjevhetene i universitets- og høyskoleverden?

Les hele debatten