Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:881 (2018-2019)
Innlevert: 01.02.2019
Sendt: 04.02.2019
Besvart: 11.02.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): 10. januar 2003 kom den daværende regjering med forslag om økt bostøtte fordi strømutgiftene hadde økt betydelig. Dette skjedde også den 14. januar 2011.
Hva var de totale kostnadene (strømpris, nettleie og avgifter) per KWh for vanlige forbrukere disse to gangene og hva er de hittil i januar?

Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Svar

Kjell-Børge Freiberg: Strømprisene er nå høyere enn det vi har vært vant med de siste årene, og jeg har forståelse for at strømregningen kan være en stor utgiftspost for mange.

Vi har også tidligere opplevd perioder med høye strømpriser. Kraftprisene økte betydelig vintrene 2010-2011 og 2002-2003 som følge av den hydrologiske situasjonen, kuldeperioder og kraftsituasjonen i våre naboland. Bakgrunnen for de høye kraftprisene vi nå opplever er noe mer sammensatt sammenlignet med tidligere perioder. Vi har en situasjon med lavere fyllingsgrad i vannmagasinene enn normalt i etterkant av den hydrologiske situasjon i 2018. Det er nå også mindre snø i fjellene enn normalt i hele Norden. Vi påvirkes også av at prisen på utslippskvotene har økt som følge av klimapolitikken i Europa, og endringer i kull- og gassprisene. Dette har gitt høyere priser i de landene vi handler med og i kraftmarkedet generelt.

Den gjennomsnittlig sluttbrukerprisen for husholdninger så langt i 2019 (til og med uke 5) ligger på 129 øre/kWh.

Gjennomsnittlig sluttbrukerpris for husholdninger første kvartal 2011 var 115 øre/kWh.

Gjennomsnittlig sluttbrukerpris for husholdninger første kvartal 2003 var 89 øre/kWh.

Alle tallene over er i løpende priser. Anslagene tar utgangspunkt i det som var gjennomsnittlig spotpris på strøm i de aktuelle periodene, med tillegg av nettleie og relevante avgifter. Til orientering ble sluttbrukerprisen for husholdninger målt på en annen måte i 2003 fordi husholdningene hadde større bruk av andre typer strømavtaler enn i dag. De anslåtte prisene som oppgis i St. Meld. 18 (2003-2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. er derfor en del høyere enn prisen som er oppgitt over.