Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til eldre- og folkehelseministeren

Dokument nr. 15:1619 (2018-2019)
Innlevert: 13.05.2019
Sendt: 13.05.2019
Til behandling

Silje Hjemdal (FrP)

Spørsmål

Silje Hjemdal (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i prosessen med å tillate nye produkter som e-sigaretter og "heets"?

Begrunnelse

Ifølge rapporten «Tobakk i Norge» fra Folkehelseinstituttet, er det om lag 150.000 nordmenn som opplyser at de bruker e-sigaretter daglig eller av og til. De handler jevnlig nikotinholdig væske i utlandet, fordi regjeringen fortsatt ikke har åpnet for salg av e-sigaretter med nikotin i Norge,

Folkehelseinstituttet bekrefter på sine nettsider at e-sigaretter og nikotinholdig væske «i hovedsak blir importert fra utlandet eller kjøpt fra utsalgssteder ved besøk i Sverige eller Danmark».

Det var i desember for to og et halvt år siden at Stortinget vedtok å oppheve forbudet mot salg av e-sigaretter med nikotin. Årsaken til at dette ennå ikke er blitt fulgt opp i praksis, er at EUs tobakksproduktdirektiv, som åpner for slikt salg, ennå ikke er blitt innlemmet i EØS-avtalen.

Helse- og omsorgsdepartementet har vist til «forsinkelser på EU-siden» og «en del interne prosesser på EU-siden som vi ikke har påvirkning på», som forklaringer på at tobakksproduktdirektivet ennå ikke er blitt innlemmet i EØS-avtalen.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Svaret er ennå ikke tilgjengelig