Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:886 (2020-2021)
Innlevert: 08.01.2021
Sendt: 08.01.2021
Besvart: 14.01.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

Åsunn Lyngedal (A)

Spørsmål

Åsunn Lyngedal (A): Vil regjeringen vurdere å innføre kompensasjon for tapte varelagre som mat og øl som må kastes på grunn av smitteverntiltak, og vil det bli mulig å få refundert offentlige avgifter som er betalt ved innkjøp av varene?

Begrunnelse

Når utesteder og restauranter kjøper inn øl betaler de avgift til staten. For 2020 var avgiften på kr 22,83 per liter for alkoholholdig drikk mellom 3,7 og 4,7 %. Mange opplevde i 2020 å kjøpe øl som de ikke fikk solgt før det ble for gammelt og måtte tømmes ut. I møte med NoHo Norway som eier flere utesteder i Norge fortalte Karl-Henning Svendsen at de 6. januar hadde tømt ut øl i flere timer. Ølet må tømmes ut fordi det er ulovlig å selge og har blitt gammelt. Varekostnader er ikke en utgift som er mulig å få kompensert i kompensasjonsordningen selv om en er blant bedriftene som har mer enn 30 % fall i omsetningen. Heller ikke om varen må kastes fordi den ikke omsettes som normalt grunnet koronarestriksjoner.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: I møte med virusutbruddet er det iverksatt en rekke økonomiske tiltak for næringslivet, jf. Prop. 67 S (2019––2020) og Innst. 216 S (2019–2020).

I proposisjonen punkt 2.11 fremgår det bl.a. at mange næringsdrivende med omsetningssvikt risikerer ikke å få solgt avgiftspliktige varer. Dette kan f.eks. være varer som er i ferd med å gå ut på dato. For disse næringsdrivende vil det være aktuelt å benytte seg av et fritak for avgift for varer som «kommer i retur til produsents eller importørs lager». Den avgiftspliktige produsent og importør som tar varene i retur, fører så avgiftene for returvarene til fradrag i sine avgiftsoppgaver, slik at varene føres tilbake til lager i ubeskattet stand. For å unngå avgiftsplikt, må deretter den særavgiftspliktige produsenten eller importøren ha returvarene stående på sitt lager, alternativt destruere dem. For virksomheter som ikke har mulighet til å returnere avgiftsbelagte varer, har Skatteetaten midlertidig lettet på flere vilkår for destruksjon av varer, som innebærer at særavgift kan bli tilbakebetalt. Lettelsene innebærer bl.a. at det er enklere å destruere varene hos kunde. Nærmere informasjon om lettelsene og gjennomføring er lagt ut på skatteetaten.no.