Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1751 (2020-2021)
Innlevert: 23.03.2021
Sendt: 23.03.2021
Besvart: 26.03.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

Hans Andreas Limi (FrP)

Spørsmål

Hans Andreas Limi (FrP): Når vil regjeringen komme med forslag som følger opp Stortingets vedtak om å avhjelpe med høye strømpriser?

Begrunnelse

Mange nordmenn har de siste månedene opplevd å få rekordhøye strømregninger. Dette har kommet i en periode hvor mange har vært permitterte eller mistet jobben grunnet korona-pandemien. Dette var bakgrunnen for at FrP i innst. 233 S som ble behandlet 23. februar fremmet forslag om, og fikk flertall for, at regjeringen umiddelbart skulle foreslå tiltak som kunne avhjelpe situasjonen med høye strømutgifter.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner:

Svaret i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]