Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1829 (2020-2021)
Innlevert: 31.03.2021
Sendt: 06.04.2021
Besvart: 13.04.2021 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Hva er det juridiske grunnlaget for utenriksministerens påstander om at Israel bryter folkeretten?

Begrunnelse

Utenriksministeren har ved flere anledninger uttalt at Israel bryter folkeretten. For eksempel sier hun i en uttalelse om Israels beslutning om å utvide bosetningen Givat Hamatos på Vestbredden 20. januar i år at Norge «anser bosetningene som brudd på internasjonal rett». Et annet eksempel er et svar på skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes datert 26.11.2018 der hun sier at «de israelske bosettingene på okkupert område er folkerettsstridige.»

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: FNs sikkerhetsråd har i en rekke resolusjoner, og senest i resolusjon 2334 (2016), slått fast at etableringen av israelske bosettinger på palestinsk territorium okkupert av Israel siden 1967, inkludert Øst-Jerusalem, er rettslig ugyldig og utgjør et åpenbart brudd på folkeretten.

Det folkerettslige grunnlaget for dette er reglene i internasjonal humanitærrett som omhandler okkupasjonssituasjoner, herunder IV. Genèvekonvensjon av 1949 om beskyttelse av sivile personer i krigstid, som i artikkel 49 paragraf 6 sier at en okkupasjonsmakt ikke skal deportere eller overføre deler av sin egen befolkning til okkupert område.

Den internasjonale domstol i Haag (ICJ) slår fast det samme i sin rådgivende uttalelse om lovligheten av den israelske separasjonsbarrieren i 2004. ICJ gjør det her klart at artikkel 49 paragraf 6 i IV. Genèvekonvensjon ikke bare omfatter deportasjoner og tvungne overføringer av befolkningsgrupper slik man så i andre verdenskrig, men også alle tiltak tatt av en okkupasjonsmakt for å organisere eller oppmuntre til forflytning av egen befolkning over i et okkupert område. ICJ slår så fast at Israel har gjennomført en politikk som innebærer etablering av bosettinger i okkupert palestinsk territorium, i strid med artikkel 49 paragraf 6. Domstolen konkluderer dermed med at de israelske bosettingene i de okkuperte palestinske områdene (inkludert Øst-Jerusalem) er etablert i strid med folkeretten.