Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2463 (2020-2021)
Innlevert: 14.06.2021
Sendt: 15.06.2021
Besvart: 21.06.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at de som tar tog til Torp får et godt tilbud med matebuss mellom togstasjonen og terminalen?

Begrunnelse

Matebussen mellom Torp flyplass og togstasjon er flyplassens eneste tilbud for de som vil reise kollektivt. Bussene har til nå dekket alle tog og attpåtil fulgt togenes eventuelle forsinkelser og møtt opp når togene faktisk kommer.
Etter 1/7-21 skal det kun kjøres med en buss og ikke to. Det betyr at på hverdager vil den siste matebussen ikke betjene tog etter kl. 21.12. På lørdager slutter den å kjøre etter toget som går kl. 15.12 og på søndager går den ikke før toget kl. 13.12 eller etter toget kl. 21.12.
Dette blir mange tog som ikke blir møtt av matebussen, og det er uklart hvilke alternativer de som rammes vil ha uten matebussen.
Det er ikke mulig å gå trygt på den smale veien, uten fortau eller belysning, som går mellom togstasjonen og flyplassen.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Jeg vil innledningsvis bemerke at tilbringertransport til flyplasser i Norge i all hovedsak er basert på kommersielle rutetilbud uten offentlig kjøp av persontransport. Det foreligger derfor ikke planer om å benytte statlige midler til kjøp av avganger med matebuss mellom Torp stasjon og flyplassen. Det vil derfor være opp til tilbydere av tilbringertransport å utvikle tilbud på kommersielle vilkår som er attraktive for de reisende mellom Torp stasjon og flyplassen.
Alle avganger på linje R11 Skien-Eidsvoll, med unntak av ekspressavganger i rushtid, har togstopp ved Torp stasjon. Etter åpning av togstasjonen i 2008, etablerte NSB, nå VY, et matebusstilbud til/fra TORP Sandefjord lufthavn for å gi reisende fra det sentrale Østlandsområdet, Vestfold og Grenland et sammenhengende kollektivtilbud til flyplassen. Matebussen bruker tre minutter mellom stasjonen og flyplassen. I dagens ruteplan kjøres det matebusser til/fra alle togavganger ved Torp stasjon i flyplassens åpningstid, og omfanget av tilbudet forutsetter at det benyttes to busser i samtidig trafikk. Matebusstilbudet inngår ikke i trafikkavtalen mellom Vygruppen og Jernbanedirektoratet. Vygruppen tilbyr således dette for egen regning og risiko, men i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune som konsesjonshaver.
Under koronapandemien har flytrafikken ved TORP Sandefjord lufthavn gått ned med mellom 70 og 90 prosent, og den store andelen internasjonale reiser ved flyplassen tilsier at det vil ta tid før antall flypassasjerer er tilbake på samme nivå som før pandemien. Vygruppens inntekter fra togreisende som benytter Torp stasjon er dermed vesentlig redusert det siste året, og inntil videre er det ikke økonomisk forsvarlig å opprettholde et matebusstilbud til alle togavganger. Vygruppen har derfor besluttet å redusere tilbudet fra to busser til en buss. Den praktiske konsekvensen av dette vil være at passasjerer på enkelte overganger vil kunne oppleve å vente 10-15 minutter før bussen har avgang, samt at det ikke vil tilbys matebuss i lavtrafikkperioder. Dette er nødvendige tiltak for å gjøre tilbudet økonomisk bærekraftig i en periode hvor passasjergrunnlaget er vesentlig svekket.
Etter det jeg er kjent med vil Vygruppen i tiden fremover ha halvårlige møter med Vestfold og Telemark fylkeskommune og TORP Sandefjord lufthavn for å evaluere tilbudet, og utveksle informasjon om passasjergrunnlag og prognoser.