Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2633 (2020-2021)
Innlevert: 28.06.2021
Sendt: 28.06.2021
Besvart: 05.07.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Kirsti Leirtrø (A)

Spørsmål

Kirsti Leirtrø (A): Det er utført kunde-tilfredsundersøkelser bla på Røros banen der SJ har oppdraget. Vy har delt sine kundeundersøkelser med andre selskaper, og det bør være en forutsetning at de andre selskapene gjør det samme, slik at en kan lære av hverandre, og at fakta blir kjent for alle.
Vil statsråden sørge for at det blir gjennomført kundeundersøkelser og gjøre kjent de kundeundersøkelsene som er og blir gjort for de ulike strekningene?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Svaret på spørsmålet er ja. Jernbanedirektoratet har i samarbeid med alle togoperatører, Bane NOR, Norske tog og Entur utviklet en ny kundetilfredshetsundersøkelse. Denne vil erstatte tidligere kundetilfredshetsundersøkelser og skal gjennomføres fire ganger per år, den første målingen er fra 12. juli – 31. august 2021. Jernbanedirektoratet står ansvarlig for metode, gjennomføring og rapportering.
Resultatene fra denne undersøkelsen legges inn i en rapporteringsløsning som er tilgjengelig for alle aktørene i sektoren. I den nye løsningen vil Kundetilfredshetsindeksen, KTI-resultatet fra undersøkelsen, være åpent for alle. For de ulike leveranseområdene kan hvert togselskap se sine egne resultater opp mot samlet resultat for de andre togoperatørene. På denne måten sikrer vi at selskapene kan lære av hverandre og få innsikt som danner grunnlag for utvikling av bedre tjenester til de reisende.
Da Jernbanedirektoratet ble opprettet i 2017, fikk direktoratet ansvar for kundeundersøkelsen som tidligere ble gjennomført av NSB (Vy). Frem til 2019 var det kun Vygruppen og Vy Gjøvikbanen som kjørte tog i Norge på avtale med Jernbanedirektoratet, og følgelig var det også Vy som sto for gjennomføringen av kundeundersøkelsen og rapporterte resultatene til Jernbanedirektoratet.
I forbindelse med konkurranseutsetting av trafikkpakker har Jernbanedirektoratet delt historiske data med prekvalifiserte tilbydere for å kunne ivareta virksom konkurranse og likebehandling. I Trafikkavtale 1-3 får togoperatørene bonus hvis de oppnår bedre KTI-resultater enn de måltall vi har satt i konkurransen og historiske data var viktig for å avdekke forbedringsområdene.
Togselskapene som vant Trafikkpakke 1-3, altså Go-Ahead Nordic, SJ NORD og Vy tog ble pålagt å gjennomføre en standardisert kundetilfredshetsundersøkelse to ganger per år, i bestemte uker, vår og høst. Denne erstattes med den nye undersøkelsen beskrevet over. Våren 2020 var første gangen Go-Ahead skulle gjennomføre en undersøkelse. Midt i gjennomføringen kom restriksjonene for reiser med kollektivtrafikk og de fikk inn svært få resultater. Det samme var gjeldende for Vygruppen og Vy Gjøvikbanen.
Høsten 2020 kom også SJ NORD i gang, og undersøkelsen ble gjennomført digitalt av alle togoperatørene. 2020 var som kjent en unntakssituasjon og resultatene kan ikke brukes på samme måten som i en ordinær situasjon.
Så snart vi er tilbake i en mer normal situasjon for togtrafikken, vil vi få bedre grunnlag for å gjennomføre undersøkelser. Da får togselskapene enda bedre tilgang til informasjon om kundenes behov og ønsker, og dermed også et enda bedre grunnlag for læring og utvikling.