Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgensen (R) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:3139 (2022-2023)
Innlevert: 11.09.2023
Sendt: 12.09.2023
Besvart: 15.09.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Geir Jørgensen (R)

Spørsmål

Geir Jørgensen (R): Hurdalsplattformen slår fast at regjeringen «sier nei til konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen».
Hvordan skal dette punktet i regjeringsplattformen egentlig forstås, og hvorfor mener regjeringen at det er riktig å slutte med konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering i noen deler av jernbanesektoren, som persontogtrafikken og vedlikehold av infrastruktur, mens andre deler av jernbanesektoren, som Vys kontrakter for vedlikehold av togunderstell, fortsatt konkurranseutsettes?

Begrunnelse

Mandag 11. september ble det kjent at Vy ønsker å tildele det private selskapet Stadler kontrakt for vedlikehold av boggier/understell for de 10 neste årene. 100 arbeidsplasser ved Mantenas verksted på Grorud i Oslo står i fare. Ifølge Avisa Oslo var tilbudet fra Mantena til og med billigere enn tilbudet fra Stadler, uten at det ser ut til å ha hjulpet det statlige vedlikeholdsselskapet.
Hvis Stadler får kontrakten, reises et stort spørsmål rundt fremtiden til Mantena. Tildelingen er interessant i lys av diskusjonen om samfunnssikkerhet og beredskap i sommer og behovet for å beholde kompetanse i Norge, siden Stadler planlegger å sende togunderstell ut av landet for deler av vedlikeholdet. Vy har ikke stilt noen krav knyttet til beredskap i anbudsutlysningen sin. Dette har også et klimaaspekt. I stedet for å bokstavelig talt rulle inn på verkstedet i Oslo, skal togunderstell fraktes med lastebil til utlandet, vedlikeholdes og deretter fraktes på lastebil tilbake igjen.
Det er imidlertid et annet aspekt her også, som har fått mindre oppmerksomhet.
Regjeringen valgte å avblåse planlagte anbud for persontogdrift og drift/vedlikehold av infrastruktur. Det er i tråd med løftene som ble gitt i Hurdalsplattformen. Plattformen sier ingenting, i noen retning, om selve vedlikeholdet av tog. Men overordnet slår den fast at regjeringen «sier nei til konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen». Det er vanskelig å lese dette som noe annet enn at det gjelder hele sektoren.
Da er det et stort paradoks at konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen får fortsette som før i andre deler av den offentlige jernbanesektoren – blant annet innen vedlikeholdet av understell.
Rødt ønsker å samle norsk jernbane langt mer enn i dag. Et stykke på vei deler regjeringen dette målet med oss. Men det kan nesten virke som det statlige selskapet Vys fortsatte bruk av anbud nærmest har sneket seg under regjeringens radar og er et arbeidsuhell. Alternativt er det slik at regjeringen faktisk støtter fortsatt bruk av konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering her.
I alle tilfeller er det ønskelig med en oppklaring fra samferdselsministeren om hva regjeringens politikk på området er og hvordan Hurdalsplattformen skal forstås.

Jon-Ivar Nygård (A)

Svar

Jon-Ivar Nygård: Offentlig kjøp av persontransporttjenester med tog gjøres i tråd med kollektivtransportforordningen. Denne typen anskaffelser er unntatt anskaffelsesregelverket. Det er derfor mulig å direktetildele avtaler om drift av persontransporttjenester med tog direkte til togselskapet uten en foregående konkurranse, innenfor de rammene som kollektivtransportforordningen setter.
Underleveranser til togselskaper som er operatør under en avtale om offentlig tjenesteyting i medhold av kollektivtransportforordningen, eksempelvis vedlikehold av togene, er imidlertid ikke unntatt anskaffelsesregelverket. Staten kan derfor ikke direktetildele vedlikehold av tog til et konkret selskap på samme måte. Dersom togselskapet som blir tildelt togtilbudet eksempelvis har et datterselskap som driver vedlikehold av tog, er det mulig å drive vedlikeholdet i egenregi forutsatt at de oppfyller en rekke vilkår knyttet til slike tjenester i egenregi.