Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Næringsliv - Forbrukersaker (1 - 13 av 13)

 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.05.2019

  Besvart på vegne av: Statsministeren

  Besvart: 29.05.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om hvorvidt man fortsatt ønsker å fjerne den lovpålagte plikten til å ta imot kontanter innen 2020, med mål om et kontantløst samfunn innen 2030
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Besvart: 15.05.2019 av eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug

  Om kva regjeringa gjer for å verne barn og unge under 18 år mot helseskadeleg bruk av energidrikk, og kva tiltak statsråden vil setje i verk
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.05.2019

  Fremsatt av: Geir Pollestad (Sp)

  Besvart: 15.05.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om hvorfor statsråden trenerer arbeidet med å sikre kontantbrukernes interesser, med bakgrunn i at ingen juridiske grep fra regjeringen er varslet for å stramme inn regelverket og at Stortinget har gjort det klart at retten til å betale kontant må sikres
 • Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.03.2019

  Rette vedkommende: Justis- og innvandringsministeren

  Besvart: 13.03.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om hvordan statsråden stiller seg til å nekte aktører som ikke følger forskrift om krav til finansforetakenes utlånpraksis for forbrukslån, å bruke namsmannen til inndriving av gjeld
 • Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.02.2019

  Besvart: 06.02.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor det er så viktig for regjeringen å få bygd ut NorthConnect-kabelen når den fører til at strømprisene kommer til å øke enda mer
 • Spørretimespørsmål fra Arild Grande (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.01.2019

  Besvart: 06.02.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om regjeringen har en intensjon om å følge opp Stortingets vedtak om å sørge for at informasjon om konkurskarantene blir offentlig tilgjengelig, og vurdere om det er annen informasjon om lovbrudd som er relevant for næringsvirksomheten, som bør gjøres offentlig tilgjengelig
 • Spørretimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til barne- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland

  Om statsråden vil ta initiativ til en etikkinformasjonslov som sikrer forbrukerne rett til innsyn i hvordan f.eks. kobolt i mobiltelefoner og elbiler er produsert
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvorvidt statsråden synes at en reisevei på fem timer til postkassen ikke volder særlig skade eller ulempe, med henvisning til postloven, der det står at utleveringspostkasse kan settes opp på fremmed grunn når leveringspliktig tilbyder finner det nødvendig av hensyn til en effektiv postomdeling
 • Spørretimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.01.2019

  Besvart: 06.02.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvilke tiltak statsråden vil iverksette mot legemiddelmangelen, og om han kan garantere at liv og helse ikke kommer i fare som følge av manglende tilgang på medisiner
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden er enig med Rådet for legeetikk og vil foreta seg noe knyttet til at Melin-konsernet både eier og har kontroll over betalingsløsninger, inkassokrav og pasientkommunikasjon ved landets legekontor
 • Spørretimespørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.11.2018

  Fremsatt av: Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp)

  Besvart: 21.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvorvidt statsråden mener at manglende leveringsplikt for internett sikrer hele landet mulighet til å delta i digitaliseringen med gode og rimelige teletjenester, med bakgrunn i atTelenor flere steder i landet kutter internettilgang via eksisterende kabel
 • Muntlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Besvart: 07.11.2018 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om hvorvidt det er rettferdig at innbyggerne i distriktet må betale mer i nettleie enn innbyggerne i de største byene, og at gapet mellom dem som betaler mest, og dem som betaler minst, er så stort
 • Spørretimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.10.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 10.10.2018 av eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen

  Om regjeringen vil vurdere en ny vitenskapelig gjennomgang for å fjerne tvil om habilitet og troverdighet omkring kostholdsrådene for sjømat