Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Elvenes, Hårek (1 - 7 av 7)

 • Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.01.2022

  Besvart: 19.01.2022 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Når vil regjeringen gjennomføre punktet i Hurdalsplattformen om å "flytte eit tilstrekkeleg antal Bell 412-helikopter til Bardufoss for å styrkje Hærens helikopterkapasitet i påvente av innkjøp av nye helikopter", og hvilke tiltak vil bli gjennomført for å kompensere for bortfallet av operativ evne for spesialstyrkene?
 • Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.01.2022

  Besvart: 12.01.2022 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om når regjeringen vil legge frem utredningen om fremtidig fartøystruktur i Sjøforsvaret, og om utredningen vil bli offentliggjort i sin helhet
 • Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Besvart: 08.12.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om hvorvidt det legges opp til nye varslingsrutiner og endrede seilingsmønstre for allierte flåtestyrker i nordområdene, med henvisning til oppslag om at regjeringen ønsker begrenset aktivitet og å få til avpenning mot Russland
 • Muntlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Besvart: 01.12.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om regjeringen stiller seg bak forsvarsministerens uttalelse til Forsvarets forum den 17. november der han kritiserer Polen og sier om håndteringen av situasjonen at det ikke er akseptabelt, og om regjeringen har lagt seg på en annen linje overfor en alliert enn både USA og EU
 • Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om regjeringen vil forsere anskaffelse av nye stridsvogner i forhold til den tidsplanen som gjeldende langtidsplan legger opp til, det vil si innfasing av nye stridsvogner fra 2025
 • Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om hvorfor det prioriteres en så kraftig økning i Heimevernet foran en rekke andre strukturelementer som fagmilitært er gitt høyere prioritet
 • Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om hvordan forsvarskommisjonen, som ble vedtatt satt ned ved behandlingen av Prop. 14 S (2020-21) for å vurdere de sikkerhetspolitiske utfordringene for Norge, henger sammen med regjeringens planer om å nedsette en totalberedskapskommisjon