Spørretimespørsmål fra Bjørn Lødemel (H) til kunnskapsministeren

Datert: 16.05.2013
Spørsmålet er trukket tilbake

Bjørn Lødemel (H)

Spørsmål

Bjørn Lødemel (H): Kunnskapsdepartementet sette våren 2012 ned ei ressursgruppe som skulle sjå på dei særskilde utfordringane for elevane som hadde nynorsk som hovudmål. Gruppa skulle sjå på årsakene til språkskiftet frå nynorsk til bokmål i skulen, og kome med framlegg til tiltak for å motverke språkskifte. Det siste møtet i gruppa var i november.

Når kjem rapporten, kva kunnskap har departementet om årsakene til språkskiftet frå nynorsk til bokmål, og kva konkrete tiltak vil statsråden sette i verk for å motverke dette?


Les hele debatten