Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

Om statsråden kan redegjøre for hva som egentlig skjedde med evalueringen av seksårsreformen, med bakgrunn i avsløringer om at prosessen ble trenert og unødvendig forsinka

Datert: 28.10.2020
Besvart: 04.11.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): ?Etter at evalueringen av seksårsreformen ble avlyst i oktober 2019, tok det fem måneder før noen i Kunnskapsdepartementet fulgte opp med spørsmål om status i saken. Tidligere statsråd Sanner har sagt at det var en prioritert oppgave fra statsrådens side å følge opp den videre prosessen. Informasjon som nå er tilgjengelig etter Dagsavisen sine avsløringer, viser et motsatt bilde, at prosessen ble trenert og unødvendig forsinka.

Kan statsråden redegjøre for hva som egentlig skjedde i saken, og hva hun nå vil gjøre?


Les hele debatten