Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker fram til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentsariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen på en rekke parametere som er aktuelle for saker på Stortinget.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle kommitehøringer, etc.

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og tema fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Søk i

Avgrens utvalget

Hva er hovedregistrene?

1814 - 2005 'Norges Statsbaner' (1 - 20 av 255)

Storting 1908

Storting 1911

Storting 1912

Storting 1913

Storting 1914

Storting 1915

Storting 1916

Storting 1917

Storting 1918

Storting 1919

Storting 1920

Storting 1921