Saksliste

Tema: Landmilitæretaten. (1814-1870)

Alle sesjoner (1 - 20 av 343)

Storting 1814

Storting 1815/1816