Kgl. Prp. til Lov om Tillæg til Lov om Bygningsvæsenet i Kristiania af 8 Septbr. 1842

Tema: Bygnings- og Brandvæsen. (Storting 1848)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protocoller

Fra hovedregister:

Kgl. Prp. til Lov om Tillæg til Lov om Bygningsvæsenet i Kristiania af 8 Septbr. 1842   3 D. No. 57.   Indst. 6 D. 6.   Oth. Besl. 6 D. 25.   8 D. 97.   Lagth. Besl. 8 D. 158.   Sanktion 8 D. 108.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: