Indst. ang. Lønninger, der foreslaaes udredede af de af frivillige Auktioner og Licitationer flydende Sportler . .

Tema: Gageringsvæsen. (Storting 1871)

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Fra hovedregister:

Indst. ang. Lønninger, der foreslaaes udredede af de af frivillige Auktioner og Licitationer flydende Sportler . .   6 D. a. 189.   2 D. Nr. 8.   beh. S.tid. 426—440.   7 D. 34. [Ang. Gage for: Søndre Gudbrandsdalens Sorenskriveri samt Lillehammers Byfoged- og Politimesterembede — Søndre Østerdalen — Varanger Foged og Sorenskriver — Fredrikstad Byfoged — Inderøens Sorenskriveri — Porsgrunds Byfoged — Søndre Helgelands, Nordmøre, Romsdals, Valders Sorenskriverier — Tromsø Byfoged — Anmodn. til Regjeringen om, at der ikke uden Forbehold af Revision paahæftes noget sportellønnet Embede Pension . .   6 D. a. 197.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: