Kgl. Prp. om Lønstillæg til forskj. Embedsmænd og Funktionærer . .

Tema: Gageringsvæsen. (Storting 1871)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Fra hovedregister:

Kgl. Prp. om Lønstillæg til forskj. Embedsmænd og Funktionærer . .   2 D. Nr. 10.   Indst. 6 D. a. 251.   kfr. 5 D. Nr. 57.   beh. S.tid. 470.   7 D. 37.— kfr. Andr. fra Repr. Jaabæk m. fl. om Ophævelse af Dyrtidstillæg . .   7 D. 12.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: