Kontinuationsindstilling ang. nye Gager og Lønninger . .

Tema: Gageringsvæsen. (Storting 1872)

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Fra hovedregister:

Kontinuationsindstilling ang. nye Gager og Lønninger . .   6 D. a. 230.   beh. S.tid. 429.   7 D. 30. [Ang. Gage for: første Raadmand i Kristiania — Borgermesteren i Kristianssand — Tilskud til Aflønning af en Politifuldmægtig i Trondhjem (Kgl. Prp.   2 D. Nr. 38 om Bev. af Lønninger til Politimester- og Politifuldmægtigembederne sammesteds, ikke bifaldt) — Lønstillæg for forskjellige Postaabnere . .   S.tid. 437 — Trondhjems Borger- mesterembedes Andel i Auktionsindtægterne m. v. . .   6 D. a. 236.   S.tid. 439.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: