Kontinuationsindstilling ang. tilbagestaaende nye Gager og Lønninger . .

Tema: Gageringsvæsen. (Storting 1872)

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Fra hovedregister:

Kontinuationsindstilling ang. tilbagestaaende nye Gager og Lønninger . .   6 D. a. 410.   beh. S.tid. 780.   7 D. 41. [Ang. Gage for: 7de Bureauchef i Revisionsdept. (kfr. Indberetning ang. Undersøgelse af Regnskabs- og Revisionsvæsenet i Danmark . .   2 D. Nr. 8 Side XVII) Lønstillæg for en Fuldmægtig negtet — 2 Overlæger ved Rigshospitalets medicinske Afdeling . .   6 D. a. 413. — en Assistent hos Prosektor ved Rigshospitalet — 4de Kandidat ved Rigshospitalets kirurgiske Afdeling — Deling af Alten-Talviks Lensmandsbestilling . .   2 D. Nr. 8 Side 42.   6 D. a. 415.   S.tid. 781.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: