Kgl. prp. ang. gagelisterne (midlertidig bevilgede og nye gager m. v.) . . .

Tema: Gageringsvæsen. (Storting 1892)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Fra hovedregister:

Kgl. prp. ang. gagelisterne (midlertidig bevilgede og nye gager m. v.) . . .   2 d. nr. 8. [Ang.: inddragning af poster og bev. af nye lønninger ved toldvæsenet,   indst. 6 d a 231,   beh. S.tid. (7 d.) 277, se forøvrigt Toldvæsen — deling af Strindens lensmandsbestilling og tinglag,   indst. 6. d. a 127,   beh. S.tid. (7 d.) 218 — postnettets udvidelse, adskillelse af Flekkefjords postmester- og telegrafbestyrerbestillinger, lønstillæg til endel postaabnere,   indst 6 d. a 418—23,   beh. S.tid. (7 d.) 886, se forøvrigt Postvæsen — lønninger og lønstillæg ved fyrvæsenet,   indst. 6 d. a 265,   beh. S.tid. (7 d.) 429, de enkelte poster se Fyrvæsen — 9de politifuldmægtigembede i Kr.ania,   indst. 6 d. a 358,   beh. S.tid. (7 d.) 683 — stadsfysikat i Stavanger,   indst. 6 d. a 211,   beh. S.tid. (7 d.) 241.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: