Kgl. prp. ang. gagelisterne (midlertidig bevilgede og nye gager m. v.),

Tema: Gageringsvæsen. (Storting 1893)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Fra hovedregister:

Kgl. prp. ang. gagelisterne (midlertidig bevilgede og nye gager m. v.),   2 d. nr. 8. [Ang.: inddragning af poster og nye lønninger ved toldvæsenet,   indst. 6 d. a 116,   beh. S.tid. (7 d.) 185, se forøvrigt Toldvæsen — gage for postmesteren i Drammen, lønstillæg for endel postaabnere, postnettets udvidelse,   indst. 6 d. a 467,   beh. S.tid. (7 d.) 1592, se forøvrigt Postvæsen — Bidrag til aflønning af en midlertidig politiassistent i Kr.sund, gagetillæg og kontorholdsgodtgj. for politimesteren i Kragerø,   indst. 6 d. a 211,   beh. S.tid. (7 d.) 539 — lønninger og lønstillæg ved fyrvæsenet,   indst. 6 d. a 269,   beh. S.tid. (7 d.) 570, de enkelte poster, se Fyrvæsen — ikke bev. af pers. lønstillæg for kst. overlæge Malm,   indst. 6 d. a 605,   beh. S.tid. (7 d.) 2266 — gage og kontorholdsgodtgj. for skattefogden i Kr.ania,   indst. 6 d. a 405,   beh. S.tid. (7 d.) 1175 — overførelse fra Nordlandske kirke- og skolefond til statskassen af gage for et fuldmægtigembede i kirkedept.   (bilag til S. prp. nr. 3),   jfr. indst. 6 d. a 89. — gager til 2 fabrikinspektører,   indst. 6 d. a 107,   beh. S.tid. (7 d.) 144.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: