Indst. ang. de almindelige paa statsbudgettet opførte lønninger og lønstillæg,

Tema: Gageringsvæsen. (Storting 1893)

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Fra hovedregister:

Indst. ang. de almindelige paa statsbudgettet opførte lønninger og lønstillæg,   6 d. a 629,   beh. S.tid. (7 d.) 2408—25,   9 d. 96. [Inddragning af taffelpenge til statsministrene,   S.tid. 2408—17 — do. af det ved prof. dr. Bangs udnævnelse til statsraad ledigblevne ekstraordinære professorembede i teologi,   S tid. 2418—23 — ang. alderstillæg for distriktslæger, der ansættes ved kgl. konstitution,   S.tid. 2424 — bev. til udgifter ved bestyrelsen af pensionskassen for statens tjenestemænd — statsbelønning til amtmand Aall og statsminister Steen.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: