Fornyet kgl. prp. (jfr. 1890, 1891) til lov om tilsyn med arbeide i fabriker m. v.,

Tema: Haandverk og fabrikdrift. (Storting 1892)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Fra hovedregister:

Fornyet kgl. prp. (jfr. 1890, 1891) til lov om tilsyn med arbeide i fabriker m. v.,   3 d. nr. 26 m. bilag: indberetning fra J. Castberg om fabrikinspektørinstitutionen i forskjellige lande,   indst. 6 d. O. VI,   beh. O.tid. (8 d.) 517—79,   9 d. 122,   O.besl. 6 d. b 215,   beh. L.tid. (8 d.) 88—105,   9 d. 151,   sanktion 9 d. 140,   lov 27. juni 1892.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: