Kgl. prp. til lov om forbud mod opførelse av træbygninger i landets byer m. v.,

Tema: Bygnings- og brandvæsen. (Storting 1903/1904)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

  •   5 d. nr. 55 m. 2 tillæg  [1]  [2]  [3]

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Fra hovedregister:

Kgl. prp. til lov om forbud mod opførelse av træbygninger i landets byer m. v.,   3 d. nr. 15— forestillinger og uttalelser i anledn. av lovforslaget,   5 d. nr. 55 m. 2 tillæg  [1]  [2]  [3]   911  999   — indst. (n. k. 2) 6 d. O. XIII, ,   898-962  978-1004,   9 d. 112,   O.besl. 6 d. b 146,   beh. L.tid. (8 d.) 308-35,   9 d. 124,   L.anm. 6 d. b 147,   beh. O.tid. 1005—07,   9 d. 113,   O.besl. 2. gang 6 d. b 148,   beh. L.tid. 335—37,   9 d. 125,   sanktion 9 d. 114,   lov 19. mai 1904.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: