Forespørsel fra repr. Stang ang. en under 1ste mai-toget i Sydvaranger benyttet demonstrationsfane.........

Tema: Arbeiderforhold og fabrikvæsen. (Storting 1908)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Fra hovedregister:

Forespørsel fra repr. Stang ang. en under 1ste mai-toget i Sydvaranger benyttet demonstrationsfane.........   S.tid. (7 d.) 2253—71,   9 d. 62.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: