Om en med «The Marconi Wireless Telegraph Company, Limited» avsluttet overenskomst om trådløs telegraf-forbindelse mellem Norge og Amerika,

Tema: Telegraf- og telefonvesen. (Storting 1913)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om en med «The Marconi Wireless Telegraph Company, Limited» avsluttet overenskomst om trådløs telegraf-forbindelse mellem Norge og Amerika,   st. prp. nr. 27,   innst. S. III B tillegg (m. anhang: Marconioverenskomsten),   beh. S.tid. 2056—90. [Overenskomsten godkjent; anleggsutgiften anslått til 2 100 000 kr, hvorav 2 mill. kr. utredes av kontantbeholdningen, ekstraord. budgett IV,   jfr. innst. S. LX.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: