Om ny forsvarsordning,

Tema: Hæren. (Storting 1933)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om ny forsvarsordning,   st. prp. nr. 6,   innst. S. nr. 2,   11-13  255-453  458-99  500  53 [Ang.: spørsm. om utsettelse,   255—68 — alm. debatt m. forslag om forsvarsvesenets nedleggelse m. m., samt oprettelse av kystvakt og landvakt m. v.,   270—334 — forsvarets øverste styre,   334—40 — landforsvaret (hæren),   340—414 — sjøforsvaret, marinen og kystartilleriet,   414-445  458-61 — ang. spørsm. om Kr.sands befestninger og Vardøhus,   445—53 — frivillig befalsutdannelse under hæren (Ledingen),   461—99 — anmodn. til regj. ang. forslag vedr. de deler av organisasjonen, som er forutsatt nærmere utredet,   499.]

Se saker fra samme tema: