Om opførelse av en kringkaster i Finnmark og forsterkning av den nuværende kringkaster i Trøndelag,

Tema: Kringkasting. (Storting 1933)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om opførelse av en kringkaster i Finnmark og forsterkning av den nuværende kringkaster i Trøndelag,   st. prp. nr. 14,   innst. S. nr. 19,   S.tid. 506—08.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: