Om erstatning av sidebanene Voss—Eide og Namsos—Grong med automobilruter, veier m. v.,

Tema: Motorvogner. (Storting 1927)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om erstatning av sidebanene Voss—Eide og Namsos—Grong med automobilruter, veier m. v.,   st. prp. nr. 88,   innst. S. nr. 187,   S.tid. 2593—2605, utsatt.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: