Søknad fra Farsund Slip og mek. Verksted om å få dekket et tap verkstedet pådro seg ved bygging av tollkrysser til Bodø distrikt,

Tema: Tollvesen. (Storting 1936)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Søknad fra Farsund Slip og mek. Verksted om å få dekket et tap verkstedet pådro seg ved bygging av tollkrysser til Bodø distrikt,   S.tid. 242, sendt regj.

Se saker fra samme tema: