Om forandringer i lønnsregulativene for de off. tjenestemenn m. v.,

Tema: Lønnsvesen. (Storting 1935)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om forandringer i lønnsregulativene for de off. tjenestemenn m. v.,

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: