Om godkjennelse av forhandlingsresultater bl. a. om forståelsen av lønnsavtalen av 1933 m. v. og om forskjellige spørsm. vedk. radio-, vaktsjef- og teknikertillegg,

Tema: Lønnsvesen. (Storting 1935)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om godkjennelse av forhandlingsresultater bl. a. om forståelsen av lønnsavtalen av 1933 m. v. og om forskjellige spørsm. vedk. radio-, vaktsjef- og teknikertillegg,

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: