Søknad om oppflytning i lønnsklasse fra: 1. Kjelinspektør Hartvig Johansen, Oslo,

Tema: Lønnsvesen. (Storting 1935)

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Søknad om oppflytning i lønnsklasse fra: 1. Kjelinspektør Hartvig Johansen, Oslo,

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: